Biserica Ortodoxă Română Chemnitz

Despre noi – Über uns

Biserica Ortodoxă Română din Chemnitz se află sub jurisdicția canonică a Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, din cadrul Patriarhiei Române

Die Rumänisch-Orthodoxe Kirchengemeinde von Chemnitz ist unter der kanonischen Zuständigkeit der Rumänisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, Mittel- und Nordeuropa, Rumänisches Patriarchat.

Sfinți ocrotitori – Schutzpatrone

Parohia noastră are ca patroni pe Sfântul Vitus, ocrotitorul Saxoniei, sărbătorit la data de 15 iunie şi pe Sfântul Ştefan cel Mare, Domnitorul Moldovei, sărbătorit la data de 2 iulie.

Schutzpatrone unserer Gemeinde sind St. Vitus, auch Schutzpatron Sachsens, mit Gedenktag am 15. Juni, und der heilige Stefan der Große, Großfürst von Moldawien, mit Gedenktag am 2. Juli.


Program liturgic – Liturgisches Programm

Toate slujbele de duminică încep de la ora 09.30, iar slujbele din timpul săptămânii, sărbătorile cu cruce rosie din calendar, vor fi săvărșite începând cu ora 22:00 din ziua precedentă.
Excepții:
17.11. – nu se face Sfânta Liturghie
21.12. 18:00 – Sf. Maslu

Alle Gottesdienste finden wie folgendes statt: sonntags ab 09:30 Uhr, Festtage in der Woche ab 22:00 Uhr des Vortages.
Ausnahmen:
17.11. – kein Gottesdienst
21.12. – Kranksalbung

Locașul de cult unde se săvârșesc slujbele religioase ale Parohiei Ortodoxe Române din Chemnitz este paraclisul din centrul parohial de pe Zwickauerstr. 315, 09116 Chemnitz. Locuri de parcare gratuite se află de-a lungul aceleași străzi sau la Netto.

Die Gottesdienste der rumänisch-orthodoxen Gemeinde von Chemnitz finden in unserem Gemeindezentrum auf der Zwickauerstr. 315, 09116 Chemnitz. Kostenlose Parkplätze finden Sie bei Netto.

ATORG Chemnitz

ATORG este o asociație înființată cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea de a întâlni alți tineri, ca împreună să descoperim Ortodoxia ca mod de viață, ca sursă de bucurie și dragoste printr-o viaţă trăită frumos, prin implicarea în activități culturale, sociale și filantropice. Mai multe detalii aici.

Susținerea Parohiei

Fiecare dintre noi susținem Biserica în măsura în care facem ceea ce trebuie să facem. Aceasta implică o atitudine din partea noastră de a fi cu Dumnezeu și a săvârși binele. Aceasta atât în plan duhovnicesc, moral, dar și financiar, practic!
Pentru a se putea susține financiar, Biserica Ortodoxă Română din Chemnitz se bazează în totalitate pe donațiile făcute de către membrii comunității. Nefiind sub nici o formă o obligație, asumarea unei contribuții lunare este o dovadă în plus de asumare responsabilă a calităţii de creştin ortodox și un ajutor cât se poate de concret oferit Bisericii pentru a face posibilă misiunea ei. Suma obţinută din donaţii este folosită îndeobşte la plata chiriei și a utilităţilor, achiziţionarea obiectelor de cult necesare, precum şi susţinerea tuturor acţiunilor şi activităţilor parohiei noastre. De aceea Vă rog ca fiecare familie sau membru al parohiei să efectueze un Dauerauftrag cu o sumă cât de mică, dar constantă care să ne asigure un venit lunar sigur. Orice sumă acordată parohiei poate fi apoi scăzută la impozit.

Date bancare – Bankverbindung
Rumänisch-Orthodoxe Kirche zu Chemnitz
Sparkasse
IBAN: DE 18 8705 0000 0710 0432 01
BIC: CHEKDE81XXX
Verwendungszweck: Spende Kirchengemeinde (alternativ puteți trece aici numele membrilor familiei, pentru a fi pomeniți la Sfânta Liturghie)

Mulţumim tuturor celor care deja contribuie la susţinerea spirituală şi materială a Bisericii noastre, prin prezenţa la Sfintele Slujbe, prin donaţii, prin jertfele dăruite la Sfântul Altar sau prin implicarea efectivă la curățenia și îngrijirea Bisericii, precum și la spijinirea activităților noastre!
Bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor cu alesele Sale daruri: cu pace, spor, ajutor şi binecuvântare în familie şi mai ales cu mântuire sufletească!
Vă îndemnăm să Vă rugaţi cu stăruinţă lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi Sfinţilor Ștefan cel Mare și Vitus, ocrotitorii noștri, pentru întărirea credinței și lucrarea faptelor bune spre Slava Lui Dumnezeu și mântuirea noastră!

ÎNSCRIEREA CA ROMÂN-ORTODOX


Deja începând cu data de 26 martie 2014, la oficiile de evidenţă a populaţiei din Germania există posibilitatea înregistrării românilor ortodocşi cu sigla „rx”, ea însemnând pentru autorităţi „rumänisch-orthodox“. Deşi asupra acestui lucru au fost informate autorităţile din toate Landurile, acestea au implementat-o până acum doar parţial, astfel că pe formularele de înscriere la oficiile cetăţeneşti (Anmeldeamt) sigla „rx“ nu este încă introdusă în formularele de înscriere, deocamdată apărând doar siglele „go“ pentru grecii ortodocşi şi „ro“ pentru ruşii ortodocşi. Românii ortodocşi trebuie să se declare ca atare şi să spună funcţionarilor respectivi că există şi sigla „rx“ pentru românii ortodocşi, solicitând înscrierea în mod corespunzător. În acest sens se pot prezenta la oficii comunicatele Ministerului de Interne care dispun implementarea acestei chestiuni la nivel federal. Înscrierea corespunzătoare se va solicita şi atunci când se înregistrează la oficiile cetăţeneşti un prunc nou născut.
Înscrierea noastră corectă la oficiile de evidenţă a populaţiei este foarte importantă din mai multe puncte de vedere, din care evidențiem doar faptul că aceste evidenţe vor constitui o bază pentru identificarea copiilor români ortodocşi în şcoli, implicit pentru posibilitatea organizării de ore de religie ortodoxă pentru ei, în landurile în care acest lucru este deja posibil.
Această luare în evidență nu presupune nici un cost din partea Dumneavoastră!
Toţi credincioşii ortodocşi români sunt rugaţi cu insistenţă să se înscrie de acum în mod corespunzător cu sigla „rx”. Acest lucru trebuie făcut şi de toţi cei care au fost înscrişi până acum în evidenţele civile, deoarece, în lipsa unei sigle speciale pentru ei, au fost înregistraţi ca şi greci-ortodocşi, ruşi ortodocşi sau altceva.

De asemenea, vă rog ca familie/persoană să fie înscrisă ca membru al Bisericii din Plauen. Formularul îl găsiți la pangar!

Contact – Kontakt

Rumänisch Orthodoxe Kirche zu Chemnitz
Zwickauer Str. 315
09116 Chemnitz
Pr. Paroh: P. Athanasie Ulea
Tel.: 0176 47 34 56 31
Email: chemnitz.orthodox@gmail.com
Facebook: chemnitz.orthodox


Sende uns eine Nachricht


Copyright Biserica Ortodoxă Română Chemnitz 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Erstelle deine Website auf WordPress.com
Jetzt starten